روزی دوباره برخواهم خاست...

جادوی تاریکی این است که از درون آن، قلمرو روشنی را بهتر خواهی دید! کسی که در روشنی است از تاریکی خبری ندارد..

روزی دوباره برخواهم خاست...

جادوی تاریکی این است که از درون آن، قلمرو روشنی را بهتر خواهی دید! کسی که در روشنی است از تاریکی خبری ندارد..

روزی دوباره برخواهم خاست...

Servatis A Maleficum
אביר זאב

آخرین سایه ها
  • 3 September 16، 02:29 - کالاحراج
    لایک
  • 19 May 16، 00:13 - میم عین سین
    :|
تاریک نویس

۲۲ مطلب در اکتبر ۲۰۱۵ ثبت شده است

- نمیدونم، انگار مردم وقتی مطمئن میشن ک وقعا داری میمیری ب حرفات گوش میدن. انگار..
+.. انگار دیگ اینطور نیس ک منتظر باشن نوبت حرف زدن خودشون برسه..
A Fu**in' Psycho
There's no advantage! It's all degrees of disadvantage!
A Fu**in' Psycho
+ I hit'em right where I wanted to.
- Aye, but you took your sweet time of it! you won't be fighting straw men little lady!
 show me your position

*she gets the shooting position*

-keep your elbow high. you want your back doing the hard labor.

*while she's holding the bow*

 -your holding. never hold.
 +what??
 - your muscles tense up when you hold. pull the string back to the center of your chin and release it. Never Hold.
+ But I have to Aim!!!
- Never Aim!
+ NEVER AIM???
- Your eyes know where it wants the arrow to go. 
  Trust Your EYE.
A Fu**in' Psycho

الان یه لحظه به "مطالب آماده ی انتشار" نگا کردم دیدم اووووووووووووووووووووووووو چخبره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من چرا اینارو نذاشته بودم؟؟ بضیاشونو اصن چرا نوشتم؟؟؟ چرا نگاشونم نکردم حتی؟

خیلی خوبه ک نذاشتمشون!

خیلی!

و هیچی دیگ همرو پاک کردم!


A Fu**in' Psycho

توی حقوق مدنی یه بحثی هست همون اولش، که راجب حق تمتع و استیفاس!

میگ هیچ کس حق نداره این دوتا حقو از خودش بگیره!

حق حیاتو مثلا! یا حق بهره مند شدن! و حق اجرا تا زمانی که ب سن اجرا برسه!

بعد جالبه میگه حق آزادی رم کسی حق نداره از خودش بگیره!

میدونی!

حقوق حتی از منم پارادوکسیکال تره!!

A Fu**in' Psycho

خوبه..

A Fu**in' Psycho

Can’t hide the pain, can’t hide the pain When you’re wrapped in cellophane..

A Fu**in' Psycho