روزی دوباره برخواهم خاست...

جادوی تاریکی این است که از درون آن، قلمرو روشنی را بهتر خواهی دید! کسی که در روشنی است از تاریکی خبری ندارد..

روزی دوباره برخواهم خاست...

جادوی تاریکی این است که از درون آن، قلمرو روشنی را بهتر خواهی دید! کسی که در روشنی است از تاریکی خبری ندارد..

روزی دوباره برخواهم خاست...

Servatis A Maleficum
אביר זאב

آخرین سایه ها
  • 3 September 16، 02:29 - کالاحراج
    لایک
  • 19 May 16، 00:13 - میم عین سین
    :|
تاریک نویس

۲ مطلب در می ۲۰۱۵ ثبت شده است

و مسیح دریانوردی بود...آنگاه که بر آب قدم گذارد...

مدتی از تکین برجک چوبین بلندش به تماشا نشست...

پس مطمئن شد که تنها غریقان توان دیدنش را دارند...

و گفت : تمام مردم دریانورد خواهند گشت تا برهاند دریا تمامشان را...

اما خود ا نیز مدت ها قبل شکسته بود...

قبل تر از آنکه آسمان ها گشوده شوند...

و در خرد(!) انسان همچون سنگی فرو رفت و غرق شد...

A Fu**in' Psycho
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
A Fu**in' Psycho