روزی دوباره برخواهم خاست...

جادوی تاریکی این است که از درون آن، قلمرو روشنی را بهتر خواهی دید! کسی که در روشنی است از تاریکی خبری ندارد..

روزی دوباره برخواهم خاست...

جادوی تاریکی این است که از درون آن، قلمرو روشنی را بهتر خواهی دید! کسی که در روشنی است از تاریکی خبری ندارد..

روزی دوباره برخواهم خاست...

Servatis A Maleficum
אביר זאב

آخرین سایه ها
  • 3 September 16، 02:29 - کالاحراج
    لایک
  • 19 May 16، 00:13 - میم عین سین
    :|
تاریک نویس

۳۳ مطلب در سپتامبر ۲۰۱۵ ثبت شده است

فرشته دیشب گریست..

چیزی در خوابش اورا برآشفته بود..

خواب های فرشته عجیب اند..

خواب های فرشته بی هویت اند..

خواب های فرشته نامفهوم اند..

فرشته وار اند..

اما فرشته دیگر فرشته نیست..

شاید هم هست!

شاید فراموش کرده!

فرشته کجای دنیا سقوط کرده ای؟

فرشته چه کرده ای که لایق سقوط بودی؟

فرشته بال هایت را به که سپرده ای؟

فرشته..

خوش نیامده ای..

خواب هایت آشفته خواهد بود..

ام اتاسه میخانیش اش گاخن هان لی سرا تیس له خان می

مرگ تدریجیت مبارک باد..

وارد شدی تا ببینی؟

چه تورا آشفته بود؟

کدامین سوالت؟

کاش فراموش میکردی!A Fu**in' Psycho

-hey! u ok?

+yes yes tnk u! I'm fine!

- u sure?

+ yes dude! I'm alright!

- but u r not lookin so! 

+ how am i lookin then?

- u look so.. so hmmm tired! u were up late last night?

+... It's been nights I'm bein up late!

- hey! look a'me. R U ALRIGHT??? what's wrong bro??

+ I'll be alright. don't worry.

- shut up! don't worry?? how can I?? u look awful! what the hell is wrong? what has happened????

+ look! I said I'm fine! so I am. ok?

- no it's not ok.

+what do you wanna know? what should I say exactly?

- I wanna know what has happened to u that made u so...sad. just talk to me!

+ I'm just so tired.. so so tired.. as tired as I wanna sleep so deep that I don't wake up the next morning!

- why??

+ don't ask. i can't tell anyone a word! not because i dont want to! because it's so long and so sad and  so hard to say and so unbelievable!

- but I'm worried..

+...

من را بگذارید بمیرد ب درک..اصلا برود ایدز بگیرد..ب درک

A Fu**in' Psycho

دیدین بضی عادما خیلی خووبن خییللیی جذاابن خیلی خاصن خیلییی خوشگلن خیلی سوییتن خیلی کیوتن خیلی خیلین اصن؟؟

بضی ازینا بضی وقتا عادمو یاد ی خاطره هایی میندازن ناخاسته..

یاد ی کسی..

بعد تو هی اینارو میبینی هی عصبی میشی..

تقصیر اون بدبختم نیستا!

شاید اصن نشناستت!اصن نشناسیش!فقط دیدیش!!

ولی کم کم میشه عاینه دق! ازش بدت میاد!

خاطره خود کلانتر جان است! بر سرت بشکند خراب شود! مثل زندان ژان والژان است!!

A Fu**in' Psycho

بضی وقتا میدونی شوخیه! مسخره بازیه! الکیه!

ولی بازم حس خوبی داره!

میدونی؟!

A Fu**in' Psycho
ماه واره، ماه گون
بر دو دستم لک خون
در سرم ترس و جنون
بر دلم...
A Fu**in' Psycho
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
A Fu**in' Psycho
have you ever seen a photo from ur childhood and all of a sudden ur tears start droppin?

-oh..poor me..why did you grow up?
A Fu**in' Psycho