روزی دوباره برخواهم خاست...

جادوی تاریکی این است که از درون آن، قلمرو روشنی را بهتر خواهی دید! کسی که در روشنی است از تاریکی خبری ندارد..

روزی دوباره برخواهم خاست...

جادوی تاریکی این است که از درون آن، قلمرو روشنی را بهتر خواهی دید! کسی که در روشنی است از تاریکی خبری ندارد..

روزی دوباره برخواهم خاست...

Servatis A Maleficum
אביר זאב

آخرین سایه ها
  • 3 September 16، 02:29 - کالاحراج
    لایک
  • 19 May 16، 00:13 - میم عین سین
    :|
تاریک نویس

۵ مطلب در مارس ۲۰۱۶ ثبت شده است

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
A Fu**in' Psycho
میدونی!؟
 میتونم! میتونم! میتونم! میتونم! میتونم!میتونم میتونم میتونم میتونم میتونم میتونم!
بلدم چجوری بجنگم! یه راهی میابم! میتونم! اگ من نتونم کسی نمیتونه! من میتونم! فقط من! من میتونم
A Fu**in' Psycho

عادم بضی وختا نمیدونه ی چیز کوچیک راجبش میتونه چقد یکیو خوب کنه! بعد ک میفهمه، دست خودش نیس. گریه میکنه! هق هق! بهترین گریه ای ک میشه کرد! ک ی حرکت کوچیک تو ک حتی ب چشم نمیاد حال کسیو خوب کرد! هق هق میکنی!

هق هق میکنی و باورت نمیشه! هق هق میکنیو نمیدونی حست چیه! هق هق میکنیو دوس داری داد بزنی! داد بزنی داد بزنی داد بزنی! بهترین دادی ک میشه زد!

نمیدونی چنتا خوبی! 10 تا؟100 تا؟1000 تا؟! حیف همیشه باید 10رو نگه داشت!

A Fu**in' Psycho

دیشب داشتم مسواک میزدم، ی لحظه به تصویرم تو عاینه دقت کردم، بالای سرم و موعام توش ملوم نبود!

دور عاینه ی نوار عاینه ایه قهوه ای دودیه! یادم افتاد ی زمانی برا اینک بتونم بالای سرمو ببینم، موعامو درس کنم، برم مدرسه، کلی باید میومدم رو پنجه پام و از روشویی کمک میکگرفتم، تازه میرسیدم ب اون نوار دودی دور عاینه.بعد کم کم میتونسم چشامم تو اون نوار دودی ببینم. بعد یهو نفهمیدم چی شد. الان برا اینک خودمو خوب بببینم باید دولا شم!

A Fu**in' Psycho

Servatis a periculum

Servatis a maleficum

A Fu**in' Psycho